връзки

Риболов на сом

    Как да си направим кльонк

Кльонкът се състои от 3 части: 1. дръжка, 2. нож , 3. пета. Всяка част може да се направи отделно и да се съединят. За материал се използва предимно дърво. Може да се използва и лек метал, епоксидна смола или други твърди и леки материали. Дръжката трябва да е удобна и да не изморява ръката. Ножът трябва да е гладък, тънък и да не се огъва. Най-важна е петата, която може да бъде кръгла или овална. Отдолу петата може да е плоска, да има вдлъбнатина или да е кръгла. Дръжката може да е дълга 12 см, ножът – 22 см, а петата - дълга 4-5 см и широка 3-4 см. Кльонкът трябва да се лакира след като бъде готов.

На слука!


Copyright © Любомир Лаков   liubo_lakov@abv.bg  2011.   Всички права запазени.